Menu

Piątek 21.09.2018

Kontakt

 • Przedszkole Samorządowe im. Marii Konopnickiej
  Pl. Kościelny 2, 56 - 210 Wąsosz
 • 65 5437962
  511 135 566 (Przedszkole ul. Korczaka).
liczba odwiedzin: 186364

Numer rachunku bankowego za wyżywienie: 86 1020 3017 0000 2902 0260 2068 Opłatę za pobyt dziecka wpłacamy na konto : 04 1020 3017 0000 2402 0026 4440                                                                                                                                                  

"Wszystkiego, co naprawdę powinienem wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu..." (Robert Fulghum)

Aktualności

                              Szanowni Państwo
Zapraszamy na zebranie Rady Rodziców, które odbędzie się w środę

26.09.2018r. o godzinie 16.00.

Spotkanie odbędzie się w budynku Przedszkola ul. Korczaka 11


                                                  Dyrektor Przedszkola

                              

Uwaga

Regulamin rekrutacji do Klubu Dziecięcego 

Regulamin_rekrutacji_i_uczestnictwa_2rekr-2.doc

 

 W związku z prowadzoną rekrutacją do Klubu Dziecięcego w załącznikach znajdują się niezbędne dokumenty do pobrania.

formularz_zgloszeniowy_dla_kandydata.pdf

oswiadczenie-kryteria_formalne.pdfoswiadczenie_-_samotne_wychowywanie.pdfoswiadczenie_-_wielodzietnosc.pdf

Regulamin_rekrutacji_i_uczestnictwa_2rekr-2.pdfoswiadczenie_-_samotne_wychowywanie(1).pdf wniosek_do_klubu_dzieciecego_Wasosz(1).pdf

INFORMACJA

 

Gmina Wąsosz informuje, iż w związku z przystąpieniem do projektów:

 1. w ramach MALUCH+,
 2. w ramach RPO, Działanie: „Godzenia życia zawodowego i prywatnego”,

prowadzony będzie  nabór dzieci do Klubu Dziecięcego w Wąsoszu wg następujących kryteriów:

 

Kryteria obligatoryjne:

 1. dzieci, których przynajmniej jeden z rodziców/opiekunów jest osobą powracającą na rynek pracy po: urlopie macierzyńskim/rodzicielskim,
 2. dzieci, których przynajmniej jeden z rodziców/opiekunów pozostaje bez zatrudnienia bądź jest na urlopie wychowawczym.

Dodatkowe kryteria premiujące:

1)  dzieci z rodzin wielodzietnych tj. rodzin wychowujących troje i więcej dzieci, zgodnie z art.4 pkt.42 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017r., poz.59 t.j. z poz.zm.) ,

2) dzieci  rodzica samotnie wychowującego potomstwo,

3) dzieci posiadające stosowne orzeczenie o niepełnosprawności lub opinie o potrzebie wczesnego wspomagania,

 1. dzieci, których przynajmniej jeden z  rodziców posiada orzeczenie o niepełnosprawności.

 

Wnioski o przyjęcie dziecka będą przyjmowane w dniu 17.09.2018 r. w Urzędzie Miejskim Wąsosza pok. nr 14 w godzinach 8.00-15.00.

 

Wnioski dostępne będą dnia 14.09.2018 r. na stronie internetowej Urzędu Miejskiego Wąsosza oraz w Urzędzie Miejskim Wąsosza, Pl.Wolności 17, pok.nr 18.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Wąsosza pok. nr 18, tel. 655437850 oraz w Przedszkolu Samorządowym w Wąsoszu tel. 655437962.

Wydarzenia

 • - Obrazek 1

  Dyrektor Przedszkola Samorządowego im. Marii Konopnickiej w Wąsoszu informuje, że w czasie organizowanych wydarzeń, uroczystości publicznie otwartych nie mają zastosowania przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO, Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r.) oraz  art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 880).